HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดอ่าวช้างไล่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอแปลงยาว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอแปลงยาว เข้าร่วมฯ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม และให้บริการ ด้านที่ดิน ด้านการเกษตร ด้านแรงงาน การให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ปรึกษามาตรการแก้หนี้ การตรวจสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการและการสงเคราะห์ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตรวจวัดความดัน เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมเยี่ยมชมการนำบริการเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน โดยมีประชาชน ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา