HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดประชุมอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนศรีฯเวที2 ชาวบ้านฝากถึงกลุ่มคัดค้านให้ลงดูพื้นที่จริง อย่าไปคัดค้านแบบขาดข้อมูล

เวทีที่ 2 ชาวบ้านห้วยกระเจา ฝากไปถึงกลุ่มคัดค้านอยากได้ข้อมูลจริงเชิญให้ลงมาพื้นที่ จะได้รับข้อมูลจริง อย่าไปเชื่อหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่จริง แล้วออกไปคัดค้านโดยขาดข้อมูลจริง ชาวบ้าน 5 อำเภอ เขาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมานาน โครงการนี้เริ่มมากว่า 20 ปี ก็หวังว่ารัฐบาลนี้จะช่วยให้ชาวบ้านทั้ง 5 อำเภอ ได้มีโอกาสลืมตาขึ้นมาได้

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทางกรมชลประทาน ได้ให้หน่วยงานจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อลดปัญหาภัยแล้ง เปิดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับทราบปัญหาเส้นทางก่อสร้างโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นเวทีที่สอง จัดขึ้นบริเวณหอประชุมอำเภอห้วยกระเจา โดยมี นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เทศบาล ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ได้ไปร่วมรับทราบข้อมูลแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงการ หากการพัฒนาโครงการนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะช่วยลดบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุฯภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ และใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาล

นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอห้ยกระเจา ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ของงานรับจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ในครั้งนี้ขอให้ทางผู้นำท้องถิ่นแต่ละท่านตั้งใจรับฟังจากเจ้าหน้าที่วิทยากร พร้อมจดเก็บข้อมูลต่าง เพื่อนำกลับไปแจ้งตามหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ทางเจ้าหน้าที่งานรับจ้าง สำรวจ ออกแบบ ให้เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนอย่างปิดบัง และขอให้ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านหากไม่เข้าใจก็ได้โต้แย้งสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

โดยทางเจ้าหน้าที่รับจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้กับทางผู้นำท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลแล้ว มีผู้นำท้องถิ่นสงสัยเรื่องการเวรคืนที่ดินกับราษฎร ที่มีที่ดินเพียงเล็กน้อยแต่ที่ดินเป็น ภบท. แต่เมื่อถูกเว้นคืนไปแล้วค่าเว้นคืนอยากจะให้ได้เหมือนกับที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ อย่าได้มีการแบ่งหรือจ่ายทดแทนที่แตกต่างกัน เพื่อให้เขาได้ไปจัดหาที่ดินอยู่อาศัยได้ต่อไป รวมถึงปัญหาที่มีกลุ่มงานที่ออกมาคัดค้านต่อต้านการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ผันน้ำในครั้งนี้ได้ล่าช้าออกไปอีก เพราะประชาชนใน 5 อำเภอ นี้เดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคมาช้านานหลาย 10 ปี แล้ว พร้อมทั้งฝากขอให้กลุ่มคัดค้านเชิญลงมาลงดูพื้นที่จริงๆ เราชาวบ้านจะนำท่านให้เห็นความเดือดร้อนจริงๆ ดีกว่าจะไปคัดค้านโดยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้ ชาวบ้านเขารอน้ำมาใช้นานมากแล้ว และการกระทำความเจริญใดๆ บางครั้งจะต้องมีเหตุผล ต้องดูปัญหาของคนในพื้นที่ด้วย หรือหากกลุ่มคัดค้านไม่มาลงพื้น ประชาชนทั้ง 5 อำเภอ จะรวมตัวไปพบท่านเองเอาข้อมูลจริงไปให้ท่านเอง

สำหรับโครงการอุโมงค์ผันน้ำจะเริ่มต้นจากบริเวณริมถนนสาย 1399 ติดถนนสายกาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ ไปยังพื้นที่ 5 อำเภอประกอบด้วย อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา หนองปรือ พนมทวน และอำเภอเลาขวัญ มีระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ซึ่งบางจุดที่ผ่านผืนป่าที่มีสัตว์ป่า โดยมีแผนก่อสร้างโครงการ 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ทางโครงการจะใช้การเจาะเป็นอุโมงค์ที่ความลึกจากผิวดินลึกลงไปไม่ต่ำกว่า 500 เมตร เพื่อลดและป้องกันให้ไปกระทบต่อสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ให้น้อยที่สุด อุโมงค์ท่อลอดไปลงยังอ่างเก็บน้ำลำอีซู ขนาดอุโมงค์ 4.20 เมตร ความยาว 20.500 กิโลเมตร อัตราผันน้ำวันละ 1.036 ล้าน ลบ.ม. มีอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารรับน้ำ และอาคารจ่ายน้ำ

ส่วน ระยะที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำอีซู ถึงบ่อพักน้ำหลุมรัง ท่อส่งน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 2.50 เมตร ความยาว 14.195 กิโลเมตร ระยะที่ 3 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำหลุมรังขนาด 651 ไร่ ความลึกน้ำ 4.00 เมตร ความจุบ่อพักน้ำ 3.70 ล้าน ลบ.ม.

และระยะที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากบ่อพักน้ำหลุมรังไปพื้นที่รับประโยชน์ ประกอบด้วยคลองสายหลักเป็นคลองดาดคอนกรีตยาว 94.165 กิโลเมตร และท่อส่งน้ำสายซอยจำนวน 42 สาย ระยะทางรวมกัน 314 กิโลเมตร ระยะก่อสร้างโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2568-2572) งบประมาณก่อสร้างโครงการทั้ง 4 ระยะ รวมกันประมาณ 12,007.96 ล้านบาท

สำหรับตารางการเปิดเวทีประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนชาวกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาว อ.บ่อพลอย เลาขวัญ ห้วยกระเจา หนองปรือ และ พนมทวน เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมาอย่างยาวนาน จนถูกขนานนามว่า อีสานภาคกลาง

ส่วนเวทีที่ 3 และเวทีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.ภาคเช้าเริ่มเวลา 08.30-12.00 น.และภาคบ่าย เริ่ม เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย

เวทีที่ 5 เวทีที่ 6 จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.ภาคเช้าเริ่มเวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่ายเริ่ม เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวประจำจ.กาญจนบุรี