HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บางคา อ.ราชสาส์น ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน”MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการคัดแยก และสร้างรายได้จากขยะ

เมื่อเวลา 09.30น.วันนี้(25 เม.ย.67)ที่วัดจรเข้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น เป็นประธานเปิดงาน”MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคา โดยมี นาวาอากาศโท เสวก ขวัญพงษ์ นายก อบต.บางคาให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพี่น้องประชาชนตำบลบางคาร่วมพิธี

นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระสำคัญของประเทศ ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รัฐบาลมีนโยบายในการลดการเกิดของเสีย และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้หมู่บ้านจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น เพื่อรับซื้อขยะครัวเรือนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ นอกจากนั้นประชาชนที่นำขยะรีไซเคิลไปขาย ก็จะมีรายได้เสริมช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย การจัดกิจกรรมสาธิตการจัดตั้งธนาคารขยะในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แต่ละหมู่บ้านได้
ด้าน นาวาอากาศโท เสวก ขวัญพงษ์ นายก อบต.บางคาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีการกำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง ธนาคารขยะในระดับหมู่บ้านขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา จึงได้ขานรับนโยบาย ภายใต้งาน” เอ็ม โอ ไอ เวส แบ็งค์ วีค-MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคาขึ้น มีทัเงการจัดกิจกรรมสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะของแต่ละหมู่บ้าน

ทั้งนี้งาน”MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการ คัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ เสริมสร้างการออม นำผลกำไรไปจัดสวัสดิการให้คนในชุมชนและเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธนาคารขยะต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา