HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อำเภอเบตงระดมกวาดล้างอาชญากรรมยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย

วันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่สถานีตำรวจภูธรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ พร้อมดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ตามชุมชนที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด ตามข้อร้องเรียนของประชาชน ซึ่งยาเสพติดจากการตรวจค้นในครั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางไว้เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เบตง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นนโยบาย ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน สถานีตำรวจภูธรเบตง จึงได้กำหนดยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย ในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อดำเนินการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อย มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ กำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและใช้แนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดคืนความปลอดภัย ความสงบสุขให้กับประชาชน รวมถึงเป็น การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาล และนำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ระดมสรรพกำลังกวาดล้างอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ให้ปลอดภัย โดยเน้นย้ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และเขตชุมชนเมืองที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด แหล่งพักและกระจายยาเสพติด พร้อมประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หมู่บ้านจัดสรรให้กำชับรักษาความปลอดภัย การแจ้งข้อมูลบุคคล ยานพาหนะที่มีพิรุธหรือต้องสงสัย

ด้านนายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 กล่าวว่า การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดตามยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” เพื่อปราบปราม จับกุมนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการแพร่กระจายยาเสพติดลงสู่หมู่บ้านชุมชน เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติด คืนความปลอดภัย ความสงบสุขให้กับ ประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาล และ การนำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ


เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา