HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฎิบัติระดับภาค ประจำปี 2567

วันที่ 26 เม.ย.  2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และคณะได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฎิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

ซึ่งการประชุมการติดตามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง และสงขลา รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามการจัดทำแผนสู่การปฎิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เพื่อให้สอดคล้องตอบรับตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และได้เห็นการทำงานร่วมกันแบบ บีอาร์เดอะวัน จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”