HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ “รพ.แพทย์แผนไทยวัดสมานรัตนาราม”

วันที่ 26 เม.ย. 67 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทีมผู้บริหารและคณะ เข้ากราบนมัสการ เจ้าคุณ พระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอรับคำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน พัฒนาอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันวางแผนการดำเนินการก่อสร้าง การพัฒนาพื้นที่

โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง และเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ “รพ.แพทย์แผนไทยวัดสมานรัตนาราม” โดยมี นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (สสจ.) คณะผู้บริหาร รพ.พุทธโสธร ทีมแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานกรรมการวัดสทานรัตนาราม ร่วมต้อนรับ ณ วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา