HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดงานการแสดง แสง สี เสียง “น้อมรำลีกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เดอะมิวสิคคัล ตอน ราชาแห่งนักรบ ณ ลานพระบรมราซานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวตรีนุช เทียนทอง สส.เขต 2 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.เขต 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดการจัดงาน “น้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใด้รูปแบบศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน ตอน ราชาแห่งนักรบ เดอะมิวสิคัล

พิธีเปิดในวันที่ 26 เมษายน 2567 มีการรำ “อาศิรวีรกษัตริย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”และ “การรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีนางรำมากกว่า 300 ชีวิต พร้อมใจกันร่วมรำถวายพระองค์ท่าน โดยมีประชาชนและข้าราชการทั้ง 9 อำเภอร่วมรำบวงสรวง หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียง ละครเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะมิวสิคคัล และ พิธีมอบรางวัลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยในการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2567
ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากชมรมแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดสระแก้ว มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และช่างทอผ้า จังหวัดสระแก้ว สมัครและส่งผ้าเข้าประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสระแก้ว จำนวน 33 ชิ้นงาน พร้อมภายในงานได้จัดให้มีทั้งนิทรรศการต่าง ๆ การประกวดไก่ชนสวยงาม ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา และสินค้าจากกลุ่ม OTOP จำนวนมากกว่า 70 บูธ

ในวันที่ 27 เมษายน 2567 มีกิจกรรมประกวดไก่ชนสวยงาม การแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ การแสดงซุต KING OF KNG จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ ปิดท้าย งานด้วยการแสดงดนตรีจากาง ลัคกี้ วาไรตี้ ร่วมกับต้อม สีดา และคอนเสิร์ตจากศาล สานศิลป์และสุดท้ายในวันที่ 28 เมษายน 2567 มีการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนท่าเกษม การแสดงชุดเต้นบาสโลป หนองหมูอ้อมกอดเขมราฐ จากโรงเรียนบ้านหนองเรือ การแสตงดนตรีจากวงคณะพวกกัญและ คอนเสิร์ต จากเปาวลี
สำหรับการแสดงสุดพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของงาน การแสดงแสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่วง “ปราบพระยาละแวก ตอนราชาแห่งนักรบ เตอะมิวสิคัล” โดยเริ่มเวลา 19.20 น. ของทุกวัน ซึ่งจะจัดแสดงทั้ง 3 วัน พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ห้ามพลาด อลังการ สมคำร่ำลือ

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว