HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลนครสมุทรสาคร เปิดงาน“Street Food”ยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณถนนสุคนธวิท หน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะบริหารฯ ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Stree Food” ตามโครงการถนนคนเดินส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโรหิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาครกล่าวรายงาน

นายชุมพล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรสาคร กล่าวว่า กิจกรรม “Street Food”ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของเทศบาลนครสมุทรสาครด้านการสามารถในการแข่งขัน กำหนดแนวทางการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจฐานรากการผลิต การตลาด และการการจำหน่าย โดยเปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวใน 3 มติได้แก่ การท่องเที่ยวไร้ขยะ (Zero Waste Tourism) อัตลักษณ์ท้องถิ่น ( Soft Power) และแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Green ) เพื่อให้เกิดแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

สำหรับกิจกรรม “Stree Food” ตามโครงการถนนคนเดินส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีขึ้น 3 วันระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ภายในงานฯจะมีร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้านนำอาหารมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาเที่ยวเดินหาของกินที่หลากหลาย นอกจากนี้มีการแข่งขันกินจุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงสมัครแข่งขันมากมาย สร้างสีสันให้กับงาน โดยมี น.ส.จงจิตร อยู่ไพร (น้องก้อย) หมายเลข 1 แชมป์กินหญิงของประเทศไทยลงสมัครแข่งขันด้วย มีกองเชียร์ของแต่ละคนที่ลงสมัครมาร่วมลุ้นเชียร์ด้วยความสนุกสนาน ผลปรากฏว่า หมายเลข 8 นายศุภสิน จันทร์ศศิธร กินอาหารหมดเป็นคนแรก ส่วน น.ส.จงจิตร(น้องก้อย) มาเป็นอันดับที่ 2 พลิกล็อคไป เนื่องจาก น.ส.จงจิตร พึ่งจะเสร็จจาการแข่งขันกินรายการอื่นมาและมาลงแข่งขันต่อในกิจกรรมนี้ พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงดนตรีของนักร้องอาชีพมาแสดงให้ชมในงานฯนี้ด้วย.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สือข่าวประจำจ. สมุทรสาคร