HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รำลึก 49 ปี สายสัมพันธ์ สุตะ 18 “ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใย เป็นหนึ่งเดียว”

เมื่อ 27 เม.ย 67 ที่ร้าน ครัวครูจ่าปลาเผา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ที่กลุ่มนักเรียนศิษย์เก่า โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร รุ่นที่ 18 (จบการศึกษาปี 2518) ใช้เป็นสถานที่นัดพบปะสังสรรค์ ภายใต้รหัสชื่อ “49 ปี สายสัมพันธ์ สุตะรุ่นที่ 18 ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใย เป็นหนึ่งเดียว” นำโดย นายเริงยุทธ ยุทธศาสตร์ ครูจ่า หรืออ้ายจ่า ของเพื่อนๆ หลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางคล้า ที่หันเหชีวิตมาป็นนักการเมืองท้องถิ่น และประสบความสำเร็จ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศบาลตำบลบางคล้า พร้อมนาวาเอก อธิคม พิมพ์ประดิษฐ์ นาวาอากาศเอก สำเนา นาคประเสริฐ ร.ต.อ.สมศักดิ์ นพกวด นายสิทธิชัย หรือจิ้น ธรรมรัตนากร อดีต สท.ต.บางคล้า นายสุนัย เส็งมี อดีตข้าราชการระดับสูงของกรมไปรษณีย์ และเพื่อนๆ อีกหลายคนทั้งหญิงและชายซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุรับราชการแล้ว รวมถึงเพื่อนๆ

ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ นายธวัชชัย (ตี๋) เสริมสุนทรศิลป์ นาวาตรี นิราช ทิพย์ศรี ครูเพลินพิศ จิตรมณี ครูสุมนา ตะเภาทอง ครูต้อ และอีกหลายๆ คน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ได้ร่วมใจกันจัดงานในวันนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญ คุณครู สมชัย สินเจริญ อดีตครูใหญ่ ของพวกเรา คุณครู เผชิญ ตันเจริญ และคุณครูอุไรวรรณ เจริญชัยชนะ ครูอี๊ด มาร่วมเป็นเกียรติพูดคุยรำลึกถึงอดีตตอนเป็นเด็กนักเรียนที่คุณครูต้องอบรม สั่งสอน และคอยเคี่ยวเข็ญจนสำเร็จการศึกษา และได้ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้ การพูดคุยพบปะสังสรรค์ในวันนี้ เป็นบรรยากาศเล็กๆ แต่แฝงไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ที่มีให้แก่กันด้วยหัวใจล้วนๆ
และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณครูทั้งสามท่านได้เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ สุตะ รุ่นที่ 18 ที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้รดน้ำดำหัวเพื่อขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย