HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

3อ่างเก็บน้ำเพชรบุรี แห้งขอดชาวบ้านกว่า 20,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบหนัก

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับไม่มีฝนตก ทำให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห้งขอด น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก โดยน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม อยู่ในพื้นที่ ต.ไร่ใหม่พัฒนา

อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยทรายเหนือ และอ่างเก็บน้ำเขากะปุก อยู่ในพื้นที่ ต.สามพระยาที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างขณะนี้ น้ำแห้งขอด ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

โดยปัญหาตรงนี้ทางด้านท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การแก้ไขในระดับใหญ่ซึ่งเกินศักยภาพของท้องถิ่นเป็นการแก้ไขได้ยาก จึงฝากถึงหน่วยงานภาครัฐ และส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพพอเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านรวม 3 ตำบลที่กำลังได้รับความเดือดร้อน มีประชากรกว่า 20,000 ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน โดยภาคเกษตร ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยเพราะไม่มีน้ำที่จะใช้ในภาคการเกษตร ทั้งนี้หากเดือนหน้าฝนไม่ตกลงมาคาดว่าน่าจะวิกฤติหนักกว่านี้อย่างแน่นอน

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวจ.เพชรบุรี