HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะสงฆ์วัดอินทารามรวมพลังบวรมอบบ้านพระสงฆ์เอื้ออาทรหลังที่15

คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม รวมพลังบวร ส่งมอบบ้าน พระสงฆ์เอื้ออาทร สร้างบ้านให้ประชาชนฟรี หลังที่ 15
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มูลนิธิวัดอินทาราม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านให้ น.ส.ปาริชาต คล้ายอุดม อายุ 41 ปี ที่ชำรุดทรุดโทรม ตามโครงการ พระสงฆ์เอื้ออาทร สร้างบ้านให้ประชาชนฟรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการทำงานบูรณาการหลักระหว่างบ้าน วัด ราชการ(บ.ว.ร) โดยพระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15, ที่ปรึกษาคณะบดีคณะสังคมศาสตร์, ผอ.ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น มจร. ห้องเรียนวัดอินทาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จ.สมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี รศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์จาก มจร. น.ส.ณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พม.จ.)สมุทรสงคราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บางช้าง อสม. ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

จากนั้นพระเมธีวัชรประชาทร ได้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตัดริ้บบิ้นมอบบ้านหลังดังกล่าวที่ใช้งบประมาณจากพระเมธีวัชรประชาทร และเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา ในการจัดซื้อวัสดุรวม 47,754 บาท และผู้ใจบุญบริจาคกระเบื้องหลังคา, ชักโครก ส่วนค่าแรงไม่ต้องเสียงบประมาณ เนื่องจากใช้แรงงานจากจิตอาสาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินที่เหลือจากบริจาคอีกจำนวน 10,146 บาท ให้กับ น.ส.ปาริชาต เป็นเงินทุนตั้งต้นชีวิตใหม่อีกด้วย
น.ส.ปาริชาต กล่าวว่า ตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อาศัยกับลูกชายวัย 12 ปี ตามลำพัง ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม มีมอดและปลวกกิน ทำให้บ้านผุพังเกือบทั้งหลัง วันนี้ได้บ้านใหม่เหมือนได้เกิดใหม่ดีใจมาก

พระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) กล่าวว่า คณะสงฆ์วัดอินทาราม ร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม และบูรณาการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด ราชการ พลัง(บ.ว.ร) สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ จ.สมุทรสงคราม กับคณะสงฆ์ใน “บทบาทในการเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน” เพื่อแก้ไขช่วยเหลือความเดือดร้อนของ ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการก่อสร้าง บ้านพระสงฆ์เอื้ออาทรให้ประชาชนไปแล้ว จำนวน 14 หลัง ล่าสุดครั้งนี้ น.ส.ฐิตาภา เสมอจิตต์ อสม. และ อพม.ต.บางช้าง ได้ส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ไปยังนายธนัย พ้นภัย ปธ.อสม.จ.สมุทรสงคราม จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า น.ส.ปาริชาต สภาพเดิมมีความทรุดโทรเป็นอย่างมาก หลังคาผุพัง พื้นบ้าน เสียหาย ฝาบ้านปลวกกิน เสาผุ ซึ่งต่อมาวัดอินทาราม ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน และ อบต. ได้ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ โดยได้งบจากโครงการ พระสงฆ์เอื้ออาทร สร้างบ้านให้ประชาชนฟรี ของมูลนิธิวัดอินทาราม, และ เงินทำบุญจาก รศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์จาก มจร. รวมทั้งผู้ใจบุญร่มกันบริจาคเงินรวม 57,900 บาท ใช้สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ 47,754 บาท และจิตอาสาในพื้นที่สนับสนุนแรงงาน ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้จนแล้วเสร็จ รวมปัจจัย จนสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมาทำพิธีส่งมอบบ้าน ในครั้งนี้ เป็นหลังที่ 15 ส่วนเงินที่เหลือยังได้มอบให้กับ น.ส.ปาริชาต เป็นเงินทุนตั้งต้นชีวิตใหม่อีกจำนวน 10,146 บาท ด้วย

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวจ.สมุทรสงคราม