HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อำเภอศรีราชาร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ ศาลาโดมวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีโดย

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญ ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงประสูติเมื่อวันที่29เมษายน พ.ศ.2548 ในเวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่15มิถุนายน พ.ศ.2548