HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ช่วยจริงไม่ทิ้งประชาชน แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าในพื้นที่ 8 ตำบล ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าสถานการณ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 8 ตำบลหลักที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำท่าถั่วพังทลายน้ำเค็มทะลักเข้าภายในพื้นที่ภาคการเกษตร ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ต.บางเตย ต.บางพระ ต.หนามแดง ต.เกาะไร่ ต.คลองเปร็ง ต.คลอง
ประเวศ ต.โสธรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่องไปติดตั้งเพื่อดูดน้ำเค็มออก พร้อมประสานชลประทานพระองค์เจ้าไชยานุชิต เพื่อระบายน้ำจืดมาไล่น้ำเค็มออก จากพื้นที่คลองสำคัญๆของในพื้นที่ 8 ตำบลหลักที่ประสบปัญหาน้ำเค็มถ้ารักเข้าพื้นที่

ซึ่งในขณะนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปรากฏว่าตอนนี้ได้วัดค่าน้ำในพื้นที่ 8 ตำบลแล้วปรากฏว่าน้ำจืดเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังคงดูดน้ำออกและให้ชลประทานนำน้ำจืดไล่น้ำเค็มออกอยู่เหมือนเดิมเพื่อให้น้ำจืดสนิท 100% ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานกับทางจังหวัดฉะเชิงเทราและทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วในตอนนี้ และให้ผู้ที่เดือดร้อนและเกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวที่ปลูกไว้ ปลาที่เลี้ยงไว้ หรือพืชผลทางการเกษตรที่เกิดความเสียหายให้ไปลงบันทึกความเสียหายและรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลทุกตำบลในพื้นที่ 8 ตำบล

หลักส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราถ้าได้รับการประสานงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและได้มีการประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถที่จะนำงบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันที องค์การการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะนำน้ำจืดไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนวันหนึ่งประมาณ10 เที่ยว ตั้งแต่เกิดเหตุน้ำเค็มทะลักเข้าพื้นที่ก็ดำเนินการส่งน้ำจืดให้กับพี่น้องประชาชนถึงบ้านถึงครัวเรือนตลอดเลื่อยมายังไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียว ขอให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การนำของ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกคน ทำงานด้วยความตั้งใจและดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องนายกฯกล่าวฯ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา