HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดสมานรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วันที่ 29 เมษายน 2567 ที่วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายภูไท เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมี ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานกรรมการวัดสมานรัตนาราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบางแก้ว ส.อบต.สายัณห์ ฉัตรมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงสนพระทัยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์

โดยเสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในรายการหนูน้อยจ้าวเวหา ด้วยพระองค์เอง โดยทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆ นอกจากนั้น พระองค์ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งประทานน้ำดื่ม อาหาร และพิมเสนน้ำแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์เสมอมา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา