HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้บริหาร EEC จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี พร้อมเผยทิศทางการพัฒนา EEC ในจังหวัดชลบุรี

ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน ในกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง ทิศทางการพัฒนาของ EEC ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจ และรับรู้ถึงความคืบหน้าของ EEC พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการต่างๆของ EEC เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลข่าวสารของ EEC ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 20 คนด้านทาง ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เผยว่า การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้ตั้ง 5 Cluster อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ในการดึงดูดนักลงทุน คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพ ,อุตสาหกรรมดิจิตัล , อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ , อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ BCG และ อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งนอกจากการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการลงทุนแล้ว EEC ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ในพื้นที่ของ EEC ด้วย ซึ่งในจังหวัดชลบุรี มีโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้ คือ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน , ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ 3 และการขยายพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว ทั้งในระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีประชาชน และนักลงทุนเข้ามาพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม EEC ได้ร่วมมือกับกลุ่มพลังสตรีเข้ามามีบทบาทในการช่วงขับเคลื่อนการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ EEC ยังมีส่วนในเรื่องการพัฒนากำลังคน ตั้งแต่เยาวชน โดยการสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรม มีการสอนทำหุ่นยนต์ จัดการประกวด เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และให้เยาวชนเกิดความสนใจในนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตส่วนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทาง EEC มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยจะสนับสนุนสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุนเข้ามาใช้บริการ ส่งผลให้เกิดรายได้ในภายชุมชน อีกด้วย

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี