HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าชลบุรีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

เมื่อเวลา16.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายณัฐพล รังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีนายอาวีระภัคมาตร์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับไปยังพื้นที่หลุมฝังกลบในโรงงานที่จังหวัดตากพร้อมทั้งติดตามผลการทดสอบการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับไปพื้นที่โรงงานที่เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะและการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดชลบุรี พบกากแคดเมียมในโกดังเก็บสินค้า A4 และ A18 ของบริษัท อิฟง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 394/2 หมู่ 4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประมาณ น้ำหนักรวม 4,400 ตัน หรือประมาณ2,740ถุงทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับสารพิษที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆ โรงงานนายธวัชชัยกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการขนย้ายกากแคดเมียมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง

แต่ยังไม่ได้ข้อยุติอย่างไรก็ตามตนเองอยากให้ขนย้ายออกจากพื้นที่จ.ชลบุรีให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปเก็บที่จ.ตากตามกำหนดการขนย้ายกำหนดไว้วันที่22พฤษภาคมอย่างไรก็ตามอยากให้ย้ายพร้อมกรุงเทพฯ และสมุทรสาครซึ่งจะได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”ขณะนี้การย้ายกากแคดเมียมจะใช้รถบรรทุกขนและใช้ผ้าใบคลุมเห็นว่าไม่ปลอดภัยหากมีฝนตกลงมาอาจทำให้สารกากแคดเมียมรั่วไหลขณะที่ทำการขนย้ายจึงอยากให้ใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอรทำการขนย้ายเพื่อความปลอดภัยส่วนเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่จ.ชลบุรียืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ดูแลตลอดเวลาอย่างไรก็ตามโชคดีที่โรงงานดังกล่าวไม่มีการหลอมกากแคดเมียมจึงไม่มีมลพิษเกิดขึ้น”นายธวัชชัยกล่าว