HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มิตรภาพออกกำลังกายผ่อนคลายสามัคคี

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รองผู้อำนวยการ(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวััดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศรีโสธรเกมส์) ทีมมรุพงษ์ (สีฟ้า) ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง โดยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้ส่งตัวแทนครูลงเป็นนักกีฬาในทุกประเภทกีฬา โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา