HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สธ. ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยฯ สาขาเขตสุขภาพที่ 6 ยกระดับเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยของภาคตะวันออก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 หลังใหม่ ได้รับสนับสนุนพื้นที่จากเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เพื่อขยายหน่วยบริการรองรับ ชาชนเพิ่มขึ้น เป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื แหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านวิชาการอย่างครบวงจรของภาคตะวันออก

วันที่ (2 พฤษภาคม 2567) ที่วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังใหม่ โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมพิธี นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่วัดสมานรัตนาราม ได้จัดบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งจังหวัด ใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอาการต่างๆ อาทิ กลุ่มโรค/อาการทั่วไป กลุ่มโรคปวดเรื้อรัง กลุ่มโรคนอนไม่หลับ กลุ่มโรคอัมพฤกษ์อัมพาต รวม 1,978 ราย และยัง จัดบริการเคลื่อนที่ บริการวิชาการ ตรวจ รักษา จ่ายยาสมุนไพรผ่านระบบ DTAM Telemedicine รวม 2,540 ราย (3,97 5 ครั้ง) ซึ่งพบว่าผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทน โดยพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กรุณาให้การสนับสนุนที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในบริเวณ วัดสมานรัตนาราม ซึ่งใกล้เคียงพื้นที่เดิม จัดสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2, 1 70 ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิชาการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร ของภาคตะวันออก

ด้าน นายแพทย์ทวีศิลปักล่าวว่า ปัจจุบัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขา รวม 1 2 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง, สาขาจังหวัดแพร่, สาชาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา, สขาเขตสุขภาพที่ : จังหวัดอุดรธานี, สาขาเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์, สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร, สาขาเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง, สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,สาขาลาดกระบัง, สาขามีนบุรี, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ (อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย) และเรือนเจ้าพระยาพิศนุประสาทเวช (เรือนหมอคง) (กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและ ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการนวด อบ ประคบ ฝังเข็มและยาสมุนไพร สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค /อาการ ได้แก่ 1.คลินิกรักษาอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ (Chronicpain & Insomnia) 2.คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต (Intermediate care) 3.คลินิกสะเก็ดเงิน 4.คลินิกมารดาหลังคลอด และ 5.คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยสมุนไพร (Harm reducion) รวมทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการตามมาตรฐานสากล ให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ อีกด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา