HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ลงพื้นที่บัญชาการระงับเหตุเพลิงไหม้

นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิงท้องถิ่น ลงพื้นที่บัญชาการระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณหมู่บ้านวัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด โดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 14.00 น. ในการนี้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ที่ได้ให้ความร่วมมือระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้รับความเสียหาย เทศบาลตำบลเสม็ด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี