HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อธิบดีกรมที่ดินสั่งสอบเพิกถอนโฉนดคอนโดดังหาดชะอำ มูลค่า 400 ล้าน

อธิบดีกรมที่ดินสั่งสอบเพิกถอนโฉนดคอนโดดังหาดชะอำ มูลค่า400ล้าน เผยคณะกรรมการสอบสวนฯมีมติลงความเห็น 2ต่อ1เสียง โฉนดที่ดินทั้ง6แปลงออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
จากกรณีทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดิน บริเวณอาคารชุดชะอำลองบีช คอนโดมิเนียม ภายในชุมชนคลองเทียน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รวม6แปลง เนื้อที่ประมาณ10 ไร่ มูลค่ากว่า400 ล้านบาท ที่คาดว่าโฉนดที่ดินออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 กค. 66ที่ผ่านมา จากนั้นกรมที่ดินได้มีหนังสือ โดยอธิบดีกรมที่ดิน ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้พิจารณาการประชุม ให้ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งอธิบดี เมื่อวันที่8 กย.66 ยังมีกรณีต้องดำเนินการเพิ่ม โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนออกเสียงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณานั้น

คืบหน้าวันนี้ 3 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาอำเภอชะอำ นายขรรค์ไชย แดนพิชิตโชค เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีสาขาชะอำ พร้อมด้วย นายปัจวุฒิ ศรีพุฒตาลปลัดอำเภอชะอำ นายยุทธพล อินมอญ ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ และคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกันอีกครั้ง เพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เบื้องต้นผลการประชุมพิจารณาการสอบสวน โฉนดที่ดินทั้ง6แปลงออกโดยชอบด้วยกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปโดย ปปช.ได้มีการอ่านภาพถ่ายระหว่างปีพ.ศ 2510 และพ.ศ 2519 ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ร้อยละ 90-100% จึงเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน สำหรับมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมหลังร่วมกันหารือตรวจสอบจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ จำนวน2เสียงต่อ1เสียง โดยเสียงข้างมากเห็นว่าไม่สมควรดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง6แปลงตามความในมาตรา61 ซึ่งโฉนดที่ดินทั้ง6แปลงออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

นายศักดิ์ดา จิรารัตน์ อายุ70ปี ประธานนิติบุลคลคอนโดลองบีชชะอำ เปิดเผยว่าวันนี้มาติดตามผลการประชุมที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ ผลการประชุมว่าที่เคยประชุมไปแล้วและยื่นยันไปตามเดิมแต่ยังไม่จบเรื่อง ทางฝ่ายปกครอง และเทศบาลเมืองชะอำลงมติ 2ต่อ1เสียง ไม่ควรเพิกถอนโฉนดแต่ทางสำนักงานที่ดินก็ยังลงมติว่าควรเพิกถอนโฉนด ตอนนี้ไม่เพิกถอน2เสียง เพิกถอน1เสียง ส่งผลกระทบต่อลูกบ้านจำนวน106ห้อง มูลค่ากว่า 3,000พันล้านบาท แต่ละคนก็อายุมากแล้ว หวังคอนโดเป็นที่พึ่งสุดท้ายไว้พักผ่อนอยู่อาศัยปัจจุบัน ลูกบ้านเป็นห่วงกันมากจะไม่มีที่อยู่อาศัย และหากเพิกถอนจะส่งผลกระทบต่อคอนโดลูกบ้านจะจ่ายส่วนกลางไหม หากไม่จ่ายคอดโดจะไม่มีคนดูแลบริหารไม่ได้ตึกต้องร้าง ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่เคยออกมาชี้แจงลูกบ้านเลย
บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ จ.เพชรบุรี