HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

โดยเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฝึกเจริญจิตภาวนา สดับรับฟังพระธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระ อันเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างสังคมมีสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา