HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กำนัน ต.บ่อพลอย ร่วมอำเภอบ่อไร่ เทศบาลบ่อพลอยสูบน้ำจากบ่อน้ำโรงโม่ ช่วยเกษตรกรแก้ขาดน้ำ เผยน้ำในบ่อโรงโม่มีมากช่วยเกษตรกรได้ทั้งปี

อ.บ่อไร่ จ.ตราด/ ที่โรงโม่หินเพชรสยามศิลาตราด ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายพิชานันท์ อิงประสาร กำนันตำบลบ่อพลอย และลูกชายนายสุรศักดิ์ อิงประสาร เจ้าของโรงโม่หินเพชรสยามศิลาตราด พาสื่อมวลชนจ.ตราดเดินทางไปชมการสูบน้ำจากบ่อน้ำของโรงโม่ที่เหมืองหินปูนเก่า ซึ่งมีน้ำจืดขังอยู่จำนวนมาก และทำการสูบขึ้นมาส่งต่อไปยังคลองบ่อไร่ เพื่อส่งน้ำไปยังฝายคลองบ่อไร่เพื่อปล่อยน้ำให้กับ 4 หมู่บ้านในตำบลบ่อพลอยที่กำลังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างหนักส่งผลให้ผลทุเรียนก้นแตก ผลมังคุดตูดจีบ และลูกเงาะเปลือกแตก ได้รับเสียหายจำนวนมาก ซึ่งมี 4 หมู่บ้านได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะบ้านหมื่นด่านที่เสียหายเกือบทั้งหมู่บ้าน

กำนันตำบลบ่อพลอยได้พาสื่อมวลชนเข้าไปที่บ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เคยเป็นบ่อขุดหินที่ระเบิดหินเพื่อทำเป็นหินคลุกเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งมีขนาดความกว้างกว่า 400 เมตร และมีความลึกของน้ำกว่า 50 เมตรหรือขนาดเท่ากับตึก 20 ชั้น ที่เก็บน้ำ แต่หากนับความสูงจากระดับพื้นจะมีความสูงกว่า 120 เมตร ซึ่ฃจะมีตาน้ำบาดาลที่มีน้ำไหลออกมาด้วย ซี่งในช่วบหน้าฝนน้ำฝนจะไหลลงสู่บ่อทำให้มีน้ำเก็บกักไว้จำนวนมาก และสามารถน้ำมาใช้ประโยชน์กับโรงโม่หินและน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของครอบครัวที่ปลูกผลไม้ไว้หลายร้อยไร่ด้วย ซึ่งน้ำในบ่อแห่งนี้จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 150 แรงม้าสูบขึ้นมาลงบ่อน้ำในโรงโม่งแล้วเมื่อเต็มบ่อน้ำจะไหลลงคลองบ่อไร่โดยอัตโนมัติ และในช่วบกลางคืนจะทำการสูบน้ำตลอดทั้งคืน ซึ่งสามารถสูบได้ 120,000 ลิตร/ชั่วโมง น้ำจำนวนมากจะไหลลงคลองบ่อไร่และลงสู่ฝายบ่อไร่ ที่จะมีการกระจายน้ำไปอีก 4 หมู่บ้านในตำบลบ่อพลอยที่กำลังได้รับความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำอย่างหนักและผลไม้กำลังเสียหาย เนื่องจากขาดน้ำ

นายพิชานันท์ กล่าวว่า แนวความคิดนี้เกิดจากพ่อ(สุรศักดิ์)ที่มองเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร เนื่องจากพ่อก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งจึงมองเห็นปัญหาและต้องการช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้เสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอบ่อไร่ ซึ่งนายอำเภอบ่อไร่ ,นายกเทศบาลตำบลบ่อไร่ นายกอบต.บ่อพลอยเห็นด้วยและได้ร่วมกันผลักดันและร่วมมือกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลบ่อพลอย ซึ่งในช่วงกลางคืนจะทำการสูบน้ำขึ้นมา เนื่องจากค่าไฟฟ้าในช่วงกลางคืนจะถูกกว่าช่วงกลางวันตามเรทที่การไฟฟ้าอำเภอบ่อไร่ได้แจ้งมา ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 3 แสนบาท การใช้วิธีนี้จะประหยัดกว่าการสูบน้ำทดจากคลองสาธารณะแล้วใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำขึ้นไปที่ละท่อนจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง แต่ใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อน้ำในโรงโม่จะถูกกว่าและดีกว่าด้วย และการสูบน้ำจากบ่อสูลทุกวันทั้งปีก็ไม่หมด เพราะน้ำจากใต้ดินมและน้ำจากฝนที่ตกจะมาเติมน้ำไม่ให้พร่องตลอดเวลา