HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มอบทุนการศึกษา บุตรธิดาตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ. ห้องประชุม สภ.เมืองสระแก้ว พ.ต.อ.สราวุธ เอี่ยมสำอางค์ ผกก.สภ. เมือง สระแก้วพ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีพันนารอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระแก้ว พ.ต.ท.โกสละ งามผ่อง รอง ผกก (สอบสวน.) สภ.เมืองสระแก้ว พ.ต.ท.กานน มีสวัสดิ์ รองผกก.(สส.) สภ.เมืองสระแก้ว พร้อมข้าราชการตำรวจสภ.เมืองสระแก้ว และ กต.ตร.สภ.เมืองสระแก้ว

” ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อม มอบใบประกาศ เกียรติคุณ มอบทุนการศึกษา บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี งบประมาณ 2567 จำนวน 28 ทุน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 1,000 บาท ระดับประถม 1,000 บาท ระดับมัธยม2,000 บาท และปริญญาตรี 3,000 บาท เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งได้
” รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะ กต.ตร เมืองสระแก้ว ในรอบเดือนที่ผ่านมาของแต่ ละสายงาน พร้อมทั้งได้รับฟังขอ เสนอแนะของ กต. ตร.สภ.เมืองสระแก้ว

” โครงการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ” ด้าน ผู้กำกับเมืองสระแก้ว พ.ต.อ.สราวุธ กล่าว ขอบคุณคณะ กต.ตร และที่ปรึกษา ของ สภ.เมืองสระแก้ว ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ก็อยากฝากถึง ลูกๆหลานๆข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบทุนในวันนี้ จงทำแต่คุณงามความดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน” อย่าคิดว่าเป็นลูกตำรวจแล้ว จะทำผิด อะไรก็ได้ ให้นึกถึงพ่อแม่ ที่เป็นข้าราชการตำรวจให้ ทำแต่คุณงาม ความดี ถ้าลูกทำผิด พ่อแม่ก็ผิดไปด้วย ให้จำไว้ให้ดี การทำความดีจะติดตัวไปตลอด เราคือลูกข้าราชการตำรวจ ต้องประพฤติตัวให้ดี เพื่อความภาคภูมิใจของพ่อแม่ และตนเอง ที่ได้รับมอบทุนของ สภ.เมืองสระแก้วในครั้งนี้

 

นายยุทธนาพึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว