HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

วันพุธที่​ 8 พฤษภาคม​ 2567 เวลา 07.30-12.00 น. ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปฐมนิเทศและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย และ คณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

 

โดยมีนางสาวนภาพรแก้วถาวร หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ..เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ หลักสูตรได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา รู้กลุ่มห้องเรียน แผนกสร้างความสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการปลูกฝังความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ในเรื่องการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์ที่ดีของครู เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
โดยมีนักเรียนระดับ ปวช.1 จำนวน 537 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา