HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กต.ตร. ร่วมพิธีปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 8 พ.ค. 67 นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2 /ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ราชวงค์ นายเอกชัย แก้วบุญตรี นายเชิดชัย ปัณฑุเจษฎา คณะ กต.ตร. ร่วมพิธีปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์วัดโสธรฯ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา