HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บ่อวินประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 9 พ.ค. ที่ประชุมสภาอบต.บ่อวินนายพรศักดิ์ เหลียงตระกูล ประธานสภาอบต.บ่อวิน เป็นประธานในการประชุมสภาอบต.บ่อวินสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 โดยมีคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน สมาชิกอบต.บ่อวิน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการอบต.บ่อวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน การประปาบ่อวิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยในการประชุมในครั้งนี้เน้นแผนการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยในที่ประชุมมีความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 3 โครงการรวมทั้งสิ้น 32,730,900บาท เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป