HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองคอนติวเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่ safe zone เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 11 พ.ค.  2567 นายวิลาศ ชูช่วย รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานพื้นที่เสี่ยงด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและอบรมกฎหมายอำนวยความยุติธรรม แก่ ประธาน/รองประธาน/เลขาเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 อำเภอ

โดยมีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการอบรมครั้งนี้ มีนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษในกระบวนการกฎหมายอำนวยความยุติธรรม และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน.คณะทำงานชุดปฏิบัติการพิทักษ์เด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายอำนวยความยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ตลอดจนสร้างพื้นที่ปลอดภัย กำหนดสถานศึกษารอบรั้วสถานศึกษาเป็นพื้นที่ safe zone ในการปกป้องนักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชน มุ่งเน้นสถานประกอบการร้านค้าใกล้สถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ 2546 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำหนึ่งถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

ชชาดล  เจริญพงศ์ / จ.นครศรีธรรมราช