HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีมอบรางวัลดีเด่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานคณะกรรมการติดตามการทำงานของตำรวจ กต.ตร.สภ.แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 น.คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาทุกท่านร่วมประชุมกัน ณ. ห้องประชุมคล้ายสิงห์ สภ.แสนภูดาษ โดยมีหัวข้อประชุมประกอบด้วย การจัดงาน กต.ตร.รวมใจ ครั้งที่2 พิธีมอบรางวัลตำรวจดีเด่นแต่ละสายเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการทำงาน และการพิจารณากิจกรรมที่ทำ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประจำเดือนพ.ค.67 รายงานงบกลางของกต.ตร หลังประชุมเสร็จ พร้อมร่วมรับประทานข้าวกลางวันที่ร้านอาหารยอดกระโหม
ซึ่งเป็นร้านอาหารสวัสดิการของตำรวจ สภ.แสนภูดาษ

ส่วนผู้ร่วมเข้าประชุมวันนี้ประกอบด้วย พ.ต.อ จิรวัฒน์ยอดกระโหม ผกก.สภ.แสนภูดาษ ผู้ใหญ่วิเชษฐ์ ยิ่งยง ประธานฯกต.ตร.สภ.แสนภูดาษ นายพงศธร เผ่าบรรจง รองประธานฯคุณณัฐภัทร ทับทิม คณะกรรมการฯคุณสัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ที่ปรึกษาฯ และคณะกต.ตร. ส่วนการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางคณะกรรมการ กต.ตร.ได้ร่วมกันบริหารจัดการชุมชนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆเพื่อให้ความรู้ในแง่กฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งใดที่ทำให้ชุมชนและพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนให้รีบแจ้งคณะกรรมการ กต.ตร.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที โดยจะมีตำรวจชุมชนสัมพันธ์ประจำตำบลเพื่อร่วมให้คำปรึกษาและร่วมเผชิญเหตุ ส่วนทางด้านการจราจรก็จัดเตรียมตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด เพื่อระงับยับยั้งอุบัติเหตุบนถนนอย่างต่อเนื่อง และมีตำรวจสายตรวจออกใบสั่งเตือนรถที่จอดทิ้งไว้โดยไม่ล็อคคอหรือล็อคกุญแจ หรือเผลอเรอลืมกุญแจไว้ เพื่อย้ำเตือนอย่าประมาทในการจอดรถทิ้งไว้ในสถานที่ต่างๆ คณะกต.ตร.ยังได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในบางโอกาส เพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำมาปรับและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา