HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มทบ.28 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล เพื่อส่งเสริมการศึกษา สู่อนาคตที่ดีชาติต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ค.67 ณ สโมสรค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย พลตรี พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในการมอบทุน พร้อมด้วย คุณณัฐปภัสร์ สิริพงศ์พล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 ตลอดจนคณะนายทหารและคณะแม่บ้าน โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 317 ทุน ให้แก่บุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง,พนักงานราชการ และแคดดี้สนามกอล์ฟกำลังเอก

 

 

 

 

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาท แก่ผู้รับมอบทุนการศึกษา นับเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรหลานได้มีความมุ่งมั่นและมีความเพียรพยายามในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ เพิ่มเติมความสามารถ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญ และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของบุตร ตามนโยบายกองทัพบก ที่ได้มอบเจตนารมณ์ และแนวความคิดในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลแลถครอบครัว ให้มีสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 28 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ, ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ และแคดดี้สนามกอล์ฟกำลังเอก จำนวน 317 คน เป็นเงิน 575,000 บาท แบ่งตามประเภททุนการศึกษา และระดับการศึกษา จำนวน 4 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดี ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี จำนวน 32 ทุน ทุนทั่วไป ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี จำนวน 275 ทุน ทุนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ ฯ จำนวน 3 ทุน ทุนความสามารถพิเศษ จำนวน 7 ทุน

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย