HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“ธรรมนัสนำทีมผู้บริหารเกษตรฯลงพื้นที่เพชรบุรี ดันกล้วยหอมทองคุณภาพเมืองเพชร สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

วันนี้14 พ.ค. 67 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ้วย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายมานะ บุญสร้าง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังปัญหาการทำการเกษตร ความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้นำสหกรณ์ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้น ได้มอบโฉนดที่ดิน สปก.เพื่อการเกษตร จำนวน100ฉบับให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอ หนองหญ้าปล้อง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน20 ราย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกล้วยหอมทองจาก 4 หน่วยงาน

สำหรับกล้วยหอมทองถือเป็นสินค้าเกษตรหลักของสหกรณ์ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก ปัจจุบันมีสมาชิกที่ลงทะเบียนปลูกกล้วยกับสหกรณ์ จำนวน231 ราย มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2,000 ไร่/ปี กล้วยหอมทองจะออกมากในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ปริมาณผลผลิต เฉลี่ย 2.5 ตันต่อไร่ โดยจัดจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ แบ่งเป็น ตลาดในประเทศประมาณ 4,000 ตันต่อปี มีจำหน่ายที่ 7-11, Tops, Big C, Fuji supercenter, Foodland เป็นต้น และตลาดต่างประเทศที่สำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น ส่งออกประมาณ 200 ตัน/ปี นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดเรื่องการนำกล้วยตกเกรดมาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าได้มากมาย การผลิตกล้วยหอมทองของสหกรณ์แห่งนี้ เป็นระบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษ 100% ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูก รวมทั้งปลูกในพื้นที่เหมาะสมกับการเติบโต ได้รับการรับรองมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองแบบปลอดภัย GAP และมีระบบโรงคัดแยกได้มาตรฐาน GMP,HACCP ปัจจุบันสหกรณ์ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนของสมาชิกโดยการส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทอง และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยจัดทำศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องกล้วยหอมทองปลอดภัย ทั้งในแปลงกล้วยของสมาชิกและที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยก มีผู้สนใจศึกษาดูงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่คือ ต้นทุนการผลิตราคาสูง ภาคปศุสัตว์ ภาคประมง ปัญหาตรงนี้ทางกระทรวงฯกำลังไปทำการบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่ นายกได้สั่งการในการประชุมให้หาแนวทางลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร มาตรฐาน GMPได้สั่งการให้กรมวิชาการฯลดขั้นต่อให้เร็วขึ้น เรื่องน้ำได้สั่งการให้ชลประทานร่วมบูรณาการแก้ปัญหาให้เกษตรเร่งด่วน ฝนหลวงได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายอากาศยานมาทำฝนหลวงในพื้นที่ช่วงนี้ ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อม ตนได้เตรียมโครงการไว้กว่า 400กว่าโครงการ ในการขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำสาขา เพื่อเตรียมรับนำฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงต้องรีบดำเนินการเพื่อเก็บบกักน้ำให้ได้มากที่สุด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ปีที่ผ่านมาฝนตกมาเยอะแต่ปล่อยไหลลงทะเลไปเยอะ ปีนี้จะทำโครงการการขุดลอกต่อเนื่อง3ปี เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น ด้วยงบกว่า 300ล้านบาท และอาคารบังคับน้ำอีกหลายจุด แนวทางของรัฐบาลได้นำนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ หรือการส่งออกกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตนไปเจรจามา พบว่าปริมาณที่ญี่ปุ่นต้องการคือจำนวนมาก ตนจึงมาเพื่อสนับสนุนให้ชาวเพชรบุรีมีการปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีตลาด เพื่อให้เกษตรกรมั่นคงมากขึ้น
บรรณรต จ.เพชรบุรี