HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง เพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่

วันที่ 14 พ.ค.67 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกนาวิน ธีระวิทย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชนในเขตเมืองพัทยา ให้เป็นแนวทางเดียวทางกัน พร้อมร่วมกันวางแผนเพื่อจัดทำโครงการที่เป็นกิจกรรมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในลักษณะบูรณาการทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน

เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่น โดยการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง