HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์และบริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้มีโอกาสชดเชยความผิดที่ตนเองได้กระทำให้กับสังคม

 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2567

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา