HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำภอบ่อพลอย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายไพฑูรย์ ป้องสนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เกษตรกรตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย ที่มีอยู่ประมาณ 104 ราย ในพื้นที่ ที่เลี้ยงโค กระบือ ประมาณ 3,550 ตัว ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะเจอกับปัญหาของน้ำท่วม ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ได้รับความเดือดร้อนเสมอ ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับ นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์ ปศุสัตว์อำเภอบ่อพลอย นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง และ นายชาญณรงค์ ล้อทองพาณิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง ลงพื้นที่จัดตั้งคลังเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ประจำตำบลสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ขึ้นที่หมู่ที่ 18 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ได้นำหญ้าแพงโกลาแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน หรือ 5,000 กิโลกรัม ไปส่งมอบให้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือในพื้นที่ที่มีความจำเป็นให้ได้ใช้ ขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดเตรียมแพงโกลาแห้งสำรองไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรีอีกจำนวน 2,000 ฟ่อน หรือ 40,000 กิโลกรัม

หากเกษตรกรมีความเดือนร้อนก็พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ทันที และในโอกาสนี้ก็อยากฝากแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการให้ดีและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และหากเกษตรกรประสบภัย สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ทันที ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรีพร้อมร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก