HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวงาน เดิน-วิ่ง-สมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 15 พ.ค.67 ที่ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแถลงข่าวงาน เดินวิ่งสมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิรศักดิ์ อ่วมอุ่ไร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู ผู้แทนจากชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ

รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า วิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญยิงที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข เป็นอีกกิจกรรมที่มีการจัดพร้อมกัน ทั่วประเทศ ในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นกิจกรรมที่ร่างกายเคลื่อนไหวในขณะที่จิตสงบ ใช้การควบคุมสติและสมาธิด้วยการหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอโดยสิ่งสำคัญคืออวัยวะต่างๆ และจิตใจต้องทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน ส่งผลให้การเดินหรือวิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งอยู่กับ ตัวเอง ส่งผลต่ออารมณ์สดชื่น แจ่มใส ลดความวิตกกังวลและคลายเครียด ซึ่งนอกจากใช้ในกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ยังสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกาย “สุขภาพกายที่ดี ต้องมาจากสุขภาพใจที่ดีด้วย” ดังนั้นกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้จึงไม่ได้คาดหวังว่าชัยชนะจะมาจากผู้ที่เดินหรือวิ่งได้เร็วกว่าและเข้าเส้นชัยก่อน แต่ชัยชนะที่แท้จริงคือ ผู้ที่สามารถนำใจ กับกายมาอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของจิตใจที่สงบ และก้าวเดินอย่างมีสติ

ในนามของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และร่วมทำบุญตักบาตรสร้างบุญกุศลในวันวิสาขะบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนกันอย่างพร้อมเพรียง ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา