HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันที่15 พ.ค. 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานสักขีพยานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภายใต้โครงการ Groom to Grow (เติบโตไปกับเรา) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ มอบโอกาสในการเรียนรู้และก้าวสู่อาชีพพนักงานบริการใน งานโรงแรมให้กับผู้เรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนก 1. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. แผนกครัวโรงแรม และ 3. แผนกแม่บ้านโรงแรม จำนวน 36 คน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา