HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“บิ๊กโอ๋” ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติศุลกากร

วันที่ 15 พ.ค. 67 ที่ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2567

โดยมี นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพนิต ธีรภาพวงศ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร

นายคณิต มีปิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมศุลกากร นางสาวอมรรัตน์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการส่วนคดี กรมศุลกากร นางสุนีย์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการส่วนคดีอุทธรณ์และเปรียบเทียบ กรมศุลกากร เข้าร่วมประชุม