HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงคราม ร้องถึงส.ส. ป้ายห้ามทิ้งขยะสายโหดเสียงแตกทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย

ผู้สื่อข่าวจะรับแจ้งจากนายอานุภาพลิขิตอำนวยชัย ส.ส.สมุทรสงคราม ว่าได้รับการร้องเรียนจาก ชาวบ้านในพื้นที่ริมถนน ทางเลี่ยงเมือง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีการติดป้ายห้ามทิ้งขยะมีข้อความที่รุนแรง จึงไปตรวจสอบ บริเวณดังกล่าวมี กองขยะทิ้งไว้ริมถนน จำนวนมาก พบป้ายห้ามทิ้งขยะหลายป้ายมีข้อความ ต่างๆเช่น คนเหี้ยๆเท่านั้นที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง คนระยำเท่านั้นชอบทำบ้านเมืองสกปรก

นายอานุภาพกล่าวว่าเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนมายังตน ว่ามีการติดป้ายใช้ถ้อยคำรุนแรงริมถนนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว หลายป้าย จึงมาตรวจสอบเบิ้องต้นคาดว่าบริเวณนี้คงจะมีปัญหาคนไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีสามัญสำนึกมาทิ้งขยะเกลื่อนกราด จึงทำให้มีคนมาติดป้าย ก็คงต้องรอ เจ้าของป้ายมาชี้แจง ว่าทำไมถึงใช้ได้กำหนดแรงแบบนี้อย่างไรก็ตาม การติดป้ายในลักษณะนี้มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน นายอนุภาพกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีการพบขยะเป็นจำนวนมาก ได้รับการร้องเรียนมาตลอด ทั้งในบริเวณนี้และบริเวณใกล้เคียง จะมีคือการนำเปลือกผลไม้เศษปูน ถุงพลาสติกเศษกระดาษมาทิ้งจำนวนมาก เป็นภาพที่อุจาดตาให้กับผู้ที่มาพบเห็น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนัก

นายอานุภาพกล่าวว่ากรณีนี้ ต้องแยกเป็น 2 ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องขยะอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชน มีจิตใต้สำนึกของตัวเอง ทิ้งขยะให้เป็นที่คัดแยกขยะให้ดี รักษาความสะอาด นำขยะมัดถุงให้ดีไปทิ้งในจุดที่ภาครัฐ กำหนด ส่วนป้ายที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงแห่งนี้ มีหลายคนเป็นห่วงว่ามีเด็กและเยาวชน สัญจรผ่านไปผ่านมาอาจจะจดจำข้อความรุนแรงนี้ก็ต้องรอให้เจ้าของป้ายมาชี้แจง ถึงเหตุผลความจำเป็นในการติดตั้งป้าย ต่อไป
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม