HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สส.ตราดลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างชาติเก็บผลไม้หลังพบมาถูกต้อง แต่หากข้ามจังหวัดไม่ได้,ขณะเกษตรกรเดือนร้อนหลังขาดแรงงานเก็บช่วงสุก

อ.เขาสมิง จ.ตราด/เวลา 09.30 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่สวนเงาะของนายวุฒิพงษ์ รัตนมนต์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผลไม้จังหวัดตราด นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราดในฐานะประธานกมธ.การเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมารับทราบปัญหาจากผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เดินทางมาเก็บผลไม้ในจังหวัดตราด

นายศักดินัย นุ่มหนู ได้เดินสำรวจการเก็บผลเงาะในสวนที่มีต้นเงาะกว่าพันต้น และกำลังสุกผลสีแดงเต็มต้น และมีแรงงานทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชากำลังปีนต้นเก็บผลเงาะจำนวนกว่า 30-40 คน พร้อมบรรจุลงในตระกร้าเตรียมไว้เพื่อขนส่งไปจำหน่ายยังประเทศเวียตนามโดยผ่านการขนส่งทางบกเพื่อนไปยังจังหวัดนครพนมที่มีชายแดนติดกับประเทศลาว และจะมีพ่อค้านำไปจำหน่ายยังประเทศเวียตนามต่อไป

นายศักดินัย นุ่มหนู ได้สอบถามแรงงานกัมพูชาถึงการเดินทางมาจังหวัดตราดว่าเดินทางมาอย่างไร นายวิด ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแรงงานได้ให้ข้อมมูลว่า ทุกคนเดินทางเข้ามาจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีการเดินทางมาอย่างถูกต้อง และต้องใช้เงินกว่า 4,000 บาทในการทำเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ จากนั้น นายหน้าได้พาเดินทางมาทำงานในจังหวัดตราด เพื่อเก็บผลไม้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เดินทางทางมาทุกปี และมีรายได้ดี รวมทั้งงานไม่หนัก อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาทำงานทีทจังหวัดตราดจะต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ เพราะเดินทางข้ามมาทำที่จังหวัดตราด โดยจะเสียคนละ 500 บาท/เดือน

นายศักดินัย กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาทำงานขอลแรงงานกัมพูชาจะเข้ามาได้ตามมาตรา 64 แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ จะออกมาข้ามจังหวัดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องนี้ จะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกมธ.การเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากงานประเภทนี้คนไทยไม่ทำแล้ว และหากไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรในช่วงออกผลมาก ซึ่งจะเกิดผลกระทบในระยะยาวและผลผลิตที่ได้มาจะเสียหายจนเกษตรกรรับภาระไม่ได้

นายวุฒิพงษ์ กล่าวถึงปัญหานี้ว่า วันนี้ตลาดเงาะของจังหวัดตราดกำลังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากประเทศเวียตนามมีความต้องการสูง โดยผลผลิตเงาะของจังหวัดตราดมีมากถึง 100,000 ตัน และราคาอยู่ระหว่าง 10-20 บาท/กก.ซึ่งจังหวัดตราดจะมีรายได้ไม่ต่ำว่า 1 พันล้านบาท แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพราะหากเงาะสุกแล้วจะเก็บไว้ได้ไม่นานผลจะเสีย หากจะอยู่บนต้นก็จะสุกและร่วงหล่นมาหากไม่สามารถเก็บได้ทัน ทำให้จำเป็นต้องมีแรงงานที่จะเข้ามาเก็บแต่ทุกวันนี้ต้องนำแรงงานมาจากจังหวัดอื่นๆและเกิดปัญหาในเรื่องแรงงานต่สงด้าวข้ามจังหวัดจึงอยากให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ซึ่ง
สส.ตราดได้รับเรื่องนี้เพื่อดำเนินการเสนอให้รัฐบาลแก้ไขต่อไป

ในส่วนแรงงานกัมพูชา ชื่อนายพง สุ วา อายุ 30 ปี (พูดไทยได้ชัดเจน)ที่เดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจย กล่าวว่า เดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องโดยมีนายหน้าทำเอกสารให้โดยจะเสียค่าใช้จ่ายให้ 4-5 พันบาท และเข้ามาทำงานในจ.ตราดวันแรก กำลังหาที่พักและเก็บผลไม้ ซึ่งเป็นงานที่ไม่หนักมีรายได้ดี เดือนละกว่า 1 หมื่นบาท โดย 1 ปี จะเข้ามาทำงาน2-3 เดือนก็จะกลับบ้าน

แรงวานหญิงอีกคน อายุเพียง 17 ปี ชื่อ เจด ดา บอกว่า มาจากเสียมเรียบ และเข้ามาอย่างถูกต้องที่มาที่จังหวัดตราดเพราะมาเป็นกลุ่มและมาเป็นครอบครัว ที่กัมพูชาไม่มีงานทำ มาทำงานที่ตราดรายได้ดี และงานไม่หนัก และวันนี้เพิ่งมาเป็นวันแรก และลำไยก็ดกด้วย ส่วนเก็บเงาะก็เป็นงานสบาย อยู่ไทยแล้วมีความสุข มีรายได้ มีงานทำ