HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หมอพลอย ผู้ช่วยโฆษก ทร. ได้รับการประดับยศ

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งยศ โดยมีข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้หมอพลอย แพทย์จีน ปรียาดา บัวสมบุญ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือได้รับการประดับยศ เรือตรี ด้วย