HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เพิ่มทักษะ คนขับรถ รับส่งนักเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการยกระดับความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4
ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนายเล็ก ทันพิสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสระแก้ว สำนักงานปภ.จังหวัดสระแก้วและสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถในการรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

พร้อมนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการรับคำขออนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้าง รับ – ส่งนักเรียน และดำเนินการตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียนอีกด้วย โดยมีพนักงานขับรถ รับ -ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย ของบุตรหลานของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดสระแก้ว

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว