HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานบางพุทรา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการระบายน้ำลงสู่คลองชลประทานบางพุทรา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

อำเภอราชสาส์นได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว และใช้น้ำจากคลองชลประทาน
บางพุทรา บริเวณหมู่ที่ 1,5,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบ โดยคาดว่าอาจเกิดจากกรณีผู้รับเหมาทำการขุดบ่อ ถมดิน เพื่อก่อสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีน้ำเค็มไหลเข้าปะปนในแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตร

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำมีรสเค็ม และมีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่ามีการระบายน้ำจากการขุดบ่อลงสู่คลองชลประทานจริง ซึ่งผู้รับเหมาได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว โดยปัจจุบันค่าความเค็มของน้ำอยู่ในระดับที่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ทั้งนี้ ชาวบ้านและเกษตรกรที่ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว ก็ยังมีความกังวลว่าหากมีการระบายน้ำจากการขุดบ่อลงสู่คลองชลประทานบางพุทราอีก อาจส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรไม่สามารถสูบน้ำจากคลองชลประทานบางพุทรามาใช้เพื่อทำนาในรอบถัดไปได้

ที่ประชุมจึงมอบหมายให้อำเภอราชสาสน์ และอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยสำนักงานชลประทานฉะเชิงเทรา ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำจากการขุดบ่อของผู้รับเหมา หากมีความเค็มเกินค่ามาตรฐานสำหรับทำการเกษตร ให้ร่วมกันหาแนวทางผลักดันน้ำเค็มออกนอกพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำในการเกษตรได้ทันฤดูการเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง โดยไม่มีผลกระทบ โดยให้สำนักเกษตรจังหวัดฯ สถานีพัฒนาที่ดินฯ ศูนย์วิจัยข้าวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมบูรณาการ ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราทราบต่อไป

อาษา/ปรีฐาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา