HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้นำพร้อมชาวบ้าน 8 ตำบล ขอบคุณนายกไก่ ไม่ทอดทิ้งประชาชน

วันที่ 18 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ 8 ตำบล อาทิ ตำบลบางเตย ตำบลหนามแดง ตำบลบางพระ ตำบลโสธร ตำบลคลองประเวศ ตำบลบางกะไห ตำบลคลองเปรง ตำบลเกาะไร่ เข้าพบนายกไก่ ณ บ้านเปี่ยมทรัพย์ เพื่อขอบพระคุณ นายกไก่ – กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้การสนับสนุบ งบประมาณเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และวัสดุอุปกรณ์สร้างฝายทดน้ำชั่วคราว ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและการแก้ปัญหาน้ำเค็ม
โดยมีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมากกว่า 1พันครัวเรือน ในพื้นที่ ขอบคุณนายกไก่ ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน #เหตุน้ำเค็มทะลักเข้าพื้นที่ของสาขาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตอนนี้สถานการณ์น้ำ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
วันนี้ผู้นำได้มาเล่าความทุกข์ยาก การทำมาหากิน การอยู่ การขาดแคลนน้ำ ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา

โดย นายกไก่ :ได้กล่าวว่า “ผมไม่คิดทอดทิ้งประชาชน อะไรที่เป็นความเดือดร้อน ผมพร้อมให้ความช่วยเหลือครับ เพราะประชาชนเป็นเจ้านายของผม ผมมีวันนี้ได้ เป็นนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา เพราะประชาชนไว้วางใจเลือกให้ผมมาทำงานรับใช้ครับ ขอขอบคุณทุกคนที่มา ฝากความรักและความห่วงใยไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนด้วยครับ” #นายกไก่
สืบเนื่องจาก #นายกไก่ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ บางเตย รับฟังความเดือดร้อนประชาชน กระทบหนักจากน้ำเค็ม ทะลักเข้าพื้นที่ 8 ตำบลได้แก่ ต.บางเตย ต.บางพระ ต.หนามแดง ต.เกาะไร่ ต คลองเปร็ง ต.คลองประเวศ ต.โสธร ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมช่วยเหลือประชาชน
โดยก่อนหน้า ตั้งแต่ทำนบท่าถั่วพัง #นายกไก่ นายก อบจ. สั่งการให้รถน้ำ อบจ.ฉะเชิงเทรา นำน้ำใส่ประปาหมู่ ตั้งแต่วันที่ 12-14 เม.ย. 67 วันที่ 16 -17 เม.ย. 67 พร้อมใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ใส่รถน้ำฉีดพ่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียตามจุดที่มีการร้องขอ
และจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่คลองหนามแดง-บางพระ โดยใช้น้ำจืดจากคลองนครเนื่องเขต เข้าทางวัดต้นตาล ผลักดันน้ำเค็มที่ยังคงนอนคลองให้มีความเจือจางและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 

การประชุมครั้งนี้ได้เชิญประชุมผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมวางแผนฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองหนามแดง คลองบางพระ และคลองอื่นๆ รวมไปถึงผู้แทนผู้ใช้น้ำจาก จ.สมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มทะลักมาจากแม่น้ำบางปะกง โดยปล่อยน้ำจืดจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ผลักดันน้ำเค็มที่ยังคงนอนคลองให้มีความเจือจาง และเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาโดยให้ทุกตำบล จัดกิจกรรมร่วมกัน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา