HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในพิธีประกวด โค กระบือ ไก่สวยงาม อำเภอท่าตะเกียบ

(วันที่ 19 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิง
เทรา กล่าวต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานโครงการวัว ไก่สวย ควายพันธุ์ดี ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายอำนวย เกษตรสินธ์นุกูล นายอำเภอท่าตะเกียบ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

การจัดงานโครงการ วัว ไก่สวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรี วิถีพอเพียงในครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อความอยู่ดี กินดีของพี่น้องประชาชน
อำเภอท่าตะเกียบ ด้านการส่งเสิริมอาชีพของเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการจัดประกวดในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ วัวและกระบือ ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างความสนใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบให้ความสนใจในการทำปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสอดรับกับโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพของราษฎรในพื้นที่
เพื่อลดผลกระทบจากช้างป่าของหมู่บ้านคชานุรักษ์ จะเป็นผลดีในการช่วยลดเงื่อนไขจากช้างป่าที่ลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา