HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดขบวนแห่ทั้งโขนและหุ่นเหล็กในโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย มอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัว 1 คู่ มูลค่า 5 หมื่นบาทให้ “โรงเรียนปลดหนี้ชาวสวน”ตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียงตามรอยศาสตร์ รัชกาลที่ 9 เป็นแห่งที่ 2 ในจ.สมุทรสงคราม โดยมีขบวนโขน และหุ่นเหล็ก แห่อย่างคึกคัก นี่คือ ขบวนโขนจากชมรมศิลปวัฒธรรมอัมพวา ที่มีหนูน้อย 2 คน คือ ด.ช.พลรัตน์ ชำนิวิกัยมาศ อายุ 10 ขวบ มาในชุดหนุมาร กับ ด.ช.รัชพล ชำนิวิกัยมาศ อายุ 7 ขวบ ที่มาในชุดบาเบอร์บี ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลโขนกรุงศรี ปี 5 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และขบวนหุ่นเหล็ก จากเมืองหุ่นเหล็ก ตำบลคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้นำพระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ จ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนเมืองหุ่นเหล็ก ณ คลองโคน และคล้องพวงมาลัยวัว ในพิธีมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวสีขาว 1 คู่ โดยเพศผู้ ชื่อ “ทองคำ” อายุ 4 ปี

สายพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ส่วนเพศเมียชื่อ “น้ำเพชร” อายุ 10 ปี สีขาว พันธุ์บราห์มันผสมไทยใหญ่ กำลังตั้งท้องประมาณ 4 เดือน มูลค่าตัวละ 25,000 บาท ตามโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและสร้างแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ใน จ.สมุทรสงคราม และเป็นภาคเอกชนแห่งแรกในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากนั้นร่วมกันโยนก้อนหินลงในธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)แห่งแรกใน จ.สมุทรสงคราม ที่เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับโครงการธนาคารวัวหลวงพ่อแดง

ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมที่มีจิตอันเป็นมหากุศล ไถ่ถอนชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์มาสร้างประโยชน์ในการเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมแรงของพลัง“บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีทิศทางที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่ จ.สมุทรสงครามได้ โดยที่ผ่านมาพระเมธีวัชรประชาทรได้มอบพ่อพันธ์แม่พันธ์วัวให้กับผู้ที่มีจิตอาสา รักษาศีล 5 ห้ามฆ่าวัว ห้ามขาย แต่ลูกที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับมอบ โดยมอบไปแล้ว 1,154 ตัว แยกเป็นจ.สุรินทร์ 1,000 ตัว, จ.บุรีรัมย์ 150 ตัว และ จ.สมุทรสงคราม 4 ตัว ในส่วนของโคกหนองนาเปิดแล้ว 22 ศูนย์ และธนาคารวัวโรงเรียนปลดหนี้ชาวนาเป็นแห่งที่ 2 แต่เป็นภาคเอกชนแห่งแรกในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งวัดอินทารามจะดำเนินการต่อไป เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ผวจ.สมุทรสงคราม พระเมธีวัชรประชาทร และประธานวิสาหกิจชุมชนเมืองหุ่นเหล็ก ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ที่เรียนดีแต่ยากไร้ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 500 บาทอีกด้วย