HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดรับสมัคร ส.ว.วันแรกเงียบเหงา คาดตัวเต็งมาสมัครวันสุดท้าย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้เปิดรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดใหม่ 200 คน 20 กลุ่มอาชีพ เป็นวันแรก โดยจะเปิดสมัครระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยเวลา 07.30 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสาวมนัสนันท์ วิทนา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการรับเปิดสมัคร ซึ่งได้กำหนดเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียน เพื่อระบุลำดับที่ โดยลงชื่อและเวลาที่มาลงทะเบียน จากนั้นเมื่อได้คิวแล้ว จะไปสู่ขั้นตอนการกรอกเอกสาร โดยเอกสารหลักประกอบด้วยใบสมัคร ซึ่งจะให้กรอกแบบแนะนำตัวผู้สมัคร , แบบรับรองความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มอาชีพ , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองแพทย์ , และรูปถ่าย ซึ่งจะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้

จากนั้น เข้าสู่กระบวนการบันทึกข้อมูล โดยมีฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ก่อนจะนำเอกสารทั้งหมดไปให้ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอลงลายมือชื่อ และนำเอกสารทั้งหมดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการสแกน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมค่าสมัคร 2,500 บาท และจบด้วยขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการออกใบรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ 2 ใบ คือ ใบ สว.10 กับ สว.11 ซึ่งเป็นแบบรับใบสมัคร และเอกสารแนะนำตัว
อย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียงเหงา เนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร โดยจะได้หมายเลขเรียงตามตัวอักษร และเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัคร ทั้งตัวเต็งต่างๆ จึงไม่ต้องรีบมาสมัคร คาดว่าจะมาสมัครกันในวันสุดท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีการข่าวรายงานว่าอาจจะมีการส่งผู้สมัครมาเทคะแนนให้ แต่หลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอ