HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดอินทารามจัดงานวันบูรพาจารย์ ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสและฉลองอายุวัฒนมงคล ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง

ที่วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดงานวันบูรพาจารย์ ทำบุญอดีตเจ้าอาวาส และฉลองอายุวัฒนมงคล พระเมธีวัชรประชาทร หรือ ผศ.ดร.หลวงพ่อแดงนันทิโย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดอินทาราม โดย ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์ 9 รูปให้ศีล
จากนั้นพระเมธีวัชรประชาทร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี รวม 95 ทุน เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท จากนั้นพระเมธีวัชรประชาทร เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร คณะสงฆ์รับทักษิณานุปทาน จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเมธีวัชรประชาทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์ นายก อบต.เหมืองใหม่, นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่, นายสุเทพ เพ็งอุดม กำนันตำบลเหมืองใหม่, นายธนัย พ้นภัย ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาวัดอินทารามรุ่นที่ 1 ร่วทอดผ้าป่าการศึกษา ได้เงินทำบุญกว่า 2 แสนบาท คณะสงฆ์อนุโมทนา ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นพระเมธีวัชรประชาทร ได้กล่าวสัมโมทนียคาถา ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
นอกจากนี้พระเมธีวัชรประชาทร ยังได้มอบข้าวสาร สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ ภายใต้โครงการพระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน อุปถัมป์โดยพระเมธีวัชรประชาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์หลวงพ่อ แดงนันทิโย โคกหนองนาสวนพุทธเกษตร ดอกเตอร์หลวงพ่อแดง มูลนิธิวัดอินทาราม สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหมืองใหม่ ให้กับประชาชนอีก 1,000 ถุง

ในการนี้มีศิษยานุศิษย์นำอาหารคาวหวานมาออกโรงทานให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี โดยมีศิษยานุศิษย์ร่วมมุฑิตาจิต พระเมธีวัชรประชาทร กันเป็นจำนวนมากสำหรับพระเมธีวัชรประชาทร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดอินทาราม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 15, ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารท้องถิ่น ณ วัดอินทาราม, ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์, รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 หนกลาง, ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม อายุ 74 ปี พรรษา 51 เดิมชื่อประยูร สร้อยระย้า เกิด ณ.บ้านเลขที่ 35 ม.6 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บิดานายย้ง มารดานางฝอย สร้อยระย้า นามสกุลแม่เดิมรัศมีโชติ ดร.หลวงพ่อแดง เป็นคนใจบุญมาตั้งแต่เล็ก ก่อนจะไปโรงเรียนมีหน้าที่จะต้องใส่บาตรพระหน้าบ้านทุกวัน การศึกษาเรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเสร็จ สุทธิวิทยานุสรณ์ เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ออกมาช่วยพ่อ-แม่ ทำอาชีพเกษตรกรรม จนอายุได้ 21 ปี พ.ศ. 2514 ได้ไปรับราชการเป็นทหารเรือ 2 ปี เมื่อปลดประจำการปี 2516 ก็บรรพชาอุปสมบท ณ พัทสีมาวัดอินทาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2516 โดยพระครูสมุทรธรรมกิจ หลวงปู่หยอด ชินวังโส วัดแก้วเจริญ เกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กลองเป็นพระอุปัชฌาย์ พรรษา 1-2-3 สอบ นักธรรมตรี-โท-เอก ได้จบหลักสูตร นักธรรมเอก เมื่อปี 2519 ออกเดินธุดงค์ในป่าเมืองกาญจนบุรี หลวงพ่อแดงเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์บัณทิต และ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และระดับปริญญาเอก 2 ใบ ใบแรก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ใบที่ 2 สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์ พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้น โท ในราชทินนามที่ พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, พ.ศ.2536 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม, พ.ศ.2556 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, พ.ศ.2565 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม, พ.ศ.2566 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชรประชาทร
หน้าที่การงานปัจจุบันมีมากมาย เช่น พ.ศ.2567 ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดอินทาราม, พ.ศ.2567 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) ณ วัดอินทาราม, พ.ศ.2567 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ, พ.ศ.2566 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.2566 ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม, พ.ศ. 2565 อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงาน หน่วยอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ต.) ของมหาเถรสมาคม, พ.ศ. 2564 ประธานฝ่าย ทรัพยากรผู้จัดตังศูนย์พักคอย ( ci ) หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเหมืองใหม่ (อ.ป.ต.) พ.ศ.2564 อาจารย์พิเศษ ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2563 รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 แห่งประเทศไทย (หนกลาง) เป็นต้น ด้านเกียรติประวัติดีเด่นมากมาย เกือบ 20 รางวัล เช่น ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ, พระสงฆ์ต้นแบบสมัชชาพระสงห์ผู้นำขับเคลื่อนหมุ่บ้านรักษาศีล, นักวิจัยดีเด่น มจร., พัดเกียรติยศ และเกียรติบัตร วัดต้นแบบโครงการวัดประชารัฐ ล่าสุดได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น เป็นต้น