HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.บ่อวินจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ”

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พ.ค. ที่วัดห้วยปราบ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์ เหลียงตระกูล ประธานสภา นำคณะ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และ กระตุ้นให้คนไทยตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้สืบไป โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นประดู่ ต้นสัก ฯลฯ