HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กกต.แปดริ้ว ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือก สว. แก่เครือข่าย ปชส. และสื่อมวลชน

วันที่ 21 พ.ค.67 นางสาวอุไร มโนหรทัต ผอ.สนง.กกต. ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ ให้ชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา ดีเจประชาธิปไตย สื่อมวลชน วิทยากรเครือข่ายหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 87 คน ส่วนนางสาวจิตติมาฯหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในนามผู้เข้าร่วมการอบรมและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสว.วุฒิสภาสว.สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจให้ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่เครือข่ายและสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ 2567 โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนประกอบด้วยส่วนราชการสถานศึกษาดีเจประชาธิปไตยสื่อมวลชนวิทยากรเครือข่ายหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและเครือข่ายในการรณรงค์การสมาชิกวุฒิสภา การอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ใช้เวลาอบรมจำนวน 1 วันจากวิทยากรที่ดีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ประกอบด้วย คุณบุญมา สีหมาด ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ คุณกุมพลชวนชมประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องชลธี 1 รร.ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมืองฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา