HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เรียนดีมีความสุขไปโรงเรียนปลอดภัย “เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21“

วันที่ 21 พ.ค.67 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วท.ฉะเชิงเทรา / ผอ.สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมคิด ศรีปราชญ์ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศธจ.) พ.ต.อ. ณัฐพล อะกะเรือง ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมฯจังหวัด ผู้แทนสถานพินิจฯจังหวัด และบุคลากรในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 

ในพิธีเปิดโครงการ “เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21“ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา