HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวแปดริ้ว-นักท่องเที่ยว แห่ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา “วัดสมานรัตนาราม” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วันที่ 22 พ.ค.67 ที่วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม นำพระภิกษุ ออกรับบิณฑบาตร บริเวณด้านหน้าศาลาพระราหู โดยมีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และชาว จ.ฉะเชิงเทรา พาครอบครัว มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับ วันวิสาขบูชา (Vesak Day) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเป็นวันหยุดราชการ เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 อย่างได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ทั้งสามเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือนหก หรือเดือนวิสาขะทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่า วันเพ็ญเดือนหกนี้เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้ และนิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาเพื่อถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดยาวมาจนถึงปัจจุบัน

 

อาษา/ปรีฐาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา